MATICA SLOVAČKA RADOŠ

Radoš 486, 32 236 ILOK
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Predsjednik: Darko Đurica
Ivana Gorana Kovačića 165, 32 236 Ilok
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
mob. 099 570 2610
 
Dopredsjednica: Daniela Mučaji Čelovski
Ivana Gorana Kovačića 102 A, 32 236 Ilok
 
Tajnica: Kvetoslava Koza
Radoš 19, 32 236 Ilok
mob. +385 98 9769 751 
 
 
Matica slovačka Radoš osnovana je 27. veljače 2000. godine, a prvi predsjednik je bio Mirko Cinkocki, dopredsjednik Jozo Jurić, voditelji plesne i pjevačke skupine Alexander Knapček i Alexandra Knapčekova, koreografkinja je Jarmila Hrubikova, a voditeljica dramske sekcije Lydia Šimonova. Matica broji 58 člana od kojih je sastavljen izvršni odbor od 11 članova te nadzorni odbor od 3 člana. Svi članovi aktivno sudjeluju na razne načine u organizaciji i radu MS.
Slovačko prosvjetno društvo " Hviezdoslav" je glavni nositelj svih aktivnosti u MS, osnovano je 1946. godine, kada je izgrađen i Slovački kulturni dom, koji je izgrađen dobrovoljnim radom Slovaka na Radošu. Prvu kazališnu predstavu izveli su 1949. g., a istom su se predtavljali u slovačkim selima Srijema i Bačke. Društvo je imalo folklornui i glazbenu sekciju, pa su već 1950.g. za Božić nastupili u Radošu. Program je pripremila Anna Verešova. Društvo je I od prvog dana osnutka imalo i svoju knjižnicu, koja je vremenom imala vrlo bogat fond slovačkih knjiga. Ostatak knjižnog fonda nalazio se do nedavno u prostorijama osnovne škole Radoš. Članovi društva su sa učiteljima na Radošu i sa mjesnim odborom , baš kao i danas, pripremali prigodne programe za maskenbal, berbu grožđa, majsko drvo i slično. Subotom, nedjeljom i blagdanima organizirale su se igranke i zabave.
Društvo je uspješno, ali ponekad i manje uspješno, radilo sve do 1991.g. Za vrijeme domovinskog rata društvo nije radilo. Rad se ponovo pokrenuo upravo osnivanjem MS u 2002. godini.
Danas MS ima folklornu, pjevačku i kazališnu sekciju. S obzirom da zgrada Slovačkog narodnog doma nije bila slobodna  do 2005 godine, članovi su se sastajali u prostorijama osnovne škole u Radošu koja je imala program na slovačkom jeziku, koja je krajem 2006. godine srušena radi izgradnje nove. Članovi nesebično rade na uređenju i očuvanju Slovačkog kulturnog  doma. Najviše trenutno rade pjevačka i folklorna sekcija, kojoj ponekad pomažu članovi  MS Ilok, ali se radi na oživljavanju i kazališne sekcije na kojoj je i osnovano društvo. Sudjelujemo na svim manifestacijama koje organizira Savez Slovaka RH, ali i na općinskim i županijskim kulturnim događanjima. Neke od naših najznačajnijih akcija su:" Berba grožđa ", " Majsko drvo", " Pokladna zabava" i zabava za " Štefana" koji su trenutno kulturni programi te želimo ih pretvoriti u manifestacije. Možemo se pohvaliti nastupima unutar Republike Hrvatske kao što i Republike Slovačke.
Predsjednik ( od 2015.g.) je Zlatko Pucovski, koji zajedno sa ostalim članovima IO nastoji na što bolji i brži način pojačati rad sekcija na očuvanju slovačke kulturne baštine kao i slovačkog jezika te identiteta slovačke nacionalne manjine tako da oživljava stare običaje potiče govor na slovačkom jeziku, a sve to uređenjem i poboljšanjem samog doma koji je centar okupljanja mještana.