MATICA SLOVAČKA SOLJANI

Vladimira Nazora 6, 32 255 Soljani

Predsjednik: Miluška Besek

Ljudevita Posavskog 189,
32 254 Vrbanja
tel. +385 32 863 250
mob. +385 98 618 354
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dopredsjednik: Andrija Čuha
Matije Gupca 98, Soljani
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel. +385 32 865 991

Tajnica: Sanja Besek
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel. +385 32 865 078

Blagajnica: Katica Ožvat
tel. +385 865 502

 

MATICA SLOVAČKA U SOLJANIMA I SLOVAČKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ONDREJ PEKÁR“

Slovaci su u Soljane doselili početkom 30-ih i 40-ih godina 19. stoljeća. U većem broju naseljavaju ovo područje od 1860. godine, a unazad 90 godina dolaze i iz Vojvodine, iz slovačkih sela Kisač, Selenča, Pivnica. Prvi slovački doseljenici bili su, jednako kao i domicilno stanovništvo, katoličke vjeroispovijesti, što je ubrzalo njihovu asimilaciju. Slovaci u Soljanima bili su najbrojniji prije stotinjak godina kada ih je bilo oko 300. Danas se tek njih stotinjak izjašnjava pripadnicima slovačke nacionalne manjine i uglavnom su evangeličke vjeroispovijesti. Vrlo su aktivni u Matici slovačkoj i Slovačkom kulturno-umjetničkom društvu te u evangeličkom crkvenom zboru, gdje rade na očuvanju slovačkog materinjeg jezika, kulture i vjeroispovijesti te prenošenju istih na mlađe generacije.

U Soljanima je djelovala Slovačka čitaonica osnovana 1932. godine u kojoj se svake subote i nedjelje poslije podne okupljala i družila slovačka mladež. Čitaonica je nudila novine, časopise i knjige na slovačkom, ali i hrvatskom jeziku, a osim toga posjedovala je i gramofon te ploče. U školi je djelovalo i slovačko odjeljenje u koje je tih godina išlo i 30 do 40 djece slovačke narodnosti. Godine 1932. počinje organizirano igranje nogometa u NK „Zora“ na igralištu u „Tockom kraju“ (slovački kraj), u kojemu je većina igrača bila slovačke nacionalnosti. Slovaci u Soljanima vrlo su aktivni, rado putuju i susreću se s drugim sunarodnjacima u Hrvatskoj, Slovačkoj i Vojvodini. Sa Slovačkom su vezani i kroz prijateljstvo s Krnčom, mjestom u nitranskom kraju, s kojim izmjenjuju posjete.

Matica slovačka u Soljanima osnovana je 1993. godine uz veliko zalaganje Ondreja Pekára. Ubrzo je registriran i Mjesni odbor Matice slovačke u Soljanima, četvrti po redu u RH. Dogodilo se to dana 17. listopada 1993. god. kada je održana Osnivačka skupština u prisutnosti 67 Slovaka. Donesen je Statut, za predsjednika je izabran Ondrej Pekár, tajnicu Marka Okanović a blagajnika Miško Ožvát. Od svog početka, udruga kroz kulturne aktivnosti djeluje na očuvanju slovačke tradicije, pjesme i plesa. U 1994. god. osnovana je pjevačka skupina koju je tada činilo osam žena i četiri muškarca, a nešto kasnije i dječja skupina. U 2002. god. predsjednik Samuel Ožvát daje prijedlog da se pjevačka skupina registrira kao Slovačko kulturno-umjetničko društvo s imenom „Ondrej Pekár“ na spomen i čast osnivaču i prvom predsjedniku Matice slovačke u Soljanima.  Od tada SKUD „Ondrej Pekár“ kontinuirano djeluje i redovito nastupa na svim smotrama koje organizira Savez Slovaka u RH. Članovi nastupaju i na ostalim kulturnim manifestacijama u okolini Cvelferije, Županje, Vojvodine i Austrije. U Slovačku putuju svake druge godine s KUD-om „Slavonija“ Soljani i tako održavaju prijateljstvo s folklornom skupinom „Krnčianka“ iz Krnče kod Topoľčana. Dana 22. kolovoza 2010. god. predsjednik Andrija Čuha predložio je organizaciju kulturnog festivala u Soljanima koji danas nosi naziv „Dani Slovaka u Soljanima“. Nastupi slovačkih i hrvatskih društava na Danima Slovaka u Soljanima svake godine ukazuju na multikulturalnost, tipičnu za Vukovarsko-srijemsku Županiju, kao i suživot Slovaka i većinskog stanovništva u Soljanima. Matica slovačka Soljani 10. 11. 2007. bila je suorganizator saveznog 9. festivala slovačke pjesme i glazbe „Keď sa ruža rozvíjala“, a u lipnju 2015. god. suorganizator 33. smotre slovačkog folklora u RH.

Matica slovačka Soljani izdala je nosač zvuka „Nad Soľanmi“ – zvučni zapis sa 16 slovačkih pjesama koje se tradicionalno pjevaju u Soljanima. CD je izdan uz financijsku pomoć Ureda za iseljene Slovake u Bratislavi i Općine Vrbanja, a promoviran je prigodom 20. obljetnice osnutka i djelovanja SKUD-a „Ondrej Pekár“. CD je rezultat dugoročnog rada na očuvanju slovačkih narodnih pjesama koje su ovim putem sačuvane za buduće generacije.

Godine 2014. izdana je knjiga „Soľany – kultúrne tradície Slovákov v Slavónii“ („Soljani – kulturne tradicije Slovaka u Slavoniji“) s dokumentarnim filmom o Slovacima u Soljanima, koju su članovi Matice slovačke realizirali uz pomoć profesora Jaroslava Čukana s Katedre menadžmenta kulture i turizma Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri.