MATICA SLOVAČKA JURJEVAC

Adresa: Braće Kolarik 9, 31424 Jurjevac Punitovački

Predsjednik: Franjo Drga 
Jurjevac Punitovački 113
31424 Punitovci
mob. +385 95 919 4630

Dopredsjednica: Vera Majdiš
mob. 099 677 9685

Tajnica / blagajnica: Anđela Majdiš
mob. +385 95 831 2333

MATICA SLOVAČKA JURJEVAC

MS Jurjevac osnovana je 1994.godine. Aktivni članovi djeluju  u dječjoj plesnoj, pjevačkoj, tamburaškoj te folklorno-likovnoj skupini koja izrađuje suvenire i predmete od kukuruzne šuške, papira te drugih prirodnih, otpadnih, ali i suvremenih materijala.Predsjednik MS Jurjevac je Franjo Drga, dopredsjednica Vera Majdiš, a tajnica Anđela Majdiš. Izvršni odbor broji devet članova: Franjo Drga, Vera Majdiš, Anđela Majdiš, Matija Kristek, Ana Kukučka, Mirko Krajček, Valentina Bažant, Anica Kolarik i Anica Lovrić. Članovi Nadzornog odbora su: Željka Florijančić, Tihomir Ovčarik i Miroslav Čatić.Do sada je Matica uspješno organizirala šest likovnih kolonija na kojima su sudjelovali likovni umjetnici, ali i amateri i iskreni zaljubljenici u likovnu umjetnost. Nekoliko godina postavlja izložbe svojih rukotvorina prigodom Uskrsa, Božića, kao i na raznim manifestacijama lokalnog te međunarodnog karaktera : (Josipovac, Punitovci, Bilje, Detva-Slovačka republika).2000. MS je domaćin i organizira VI. Dječju smotru slovačkog folklora u RH2007.  pjevačka skupina izdaje prvi nosač zvuka „Cerovec, Cerovec“ – „a capella“2011.Matica dobiva svoje prostore u Društvenom2012. obilježila je 130 godina doseljavanja Slovaka i postanka sela Jurjevac.2013. Likovna skupina se predstavila svojim rukotvorinama u Slovačkoj. 2014. izdala je  monografiju „Jurjevac u prošlosti i sadašnjosti“ te obilježila 20. obljetnicu svoga postojanja. Organizirala prvu kulturnu manifestaciju „Pod stoljetnim glogovima“2015. Organizirala drugu manifestaciju „Pod stoljetnim glogovima“Dječja plesna skupina broji 25 plesača, a  redovito nastupa na dječjim smotrama folklora u  organizaciji Saveza Slovaka te onim lokalnog karaktera. Folklorno-likovna skupina broji 17 , a pjevačko glazbena 18 članova. Pjevačka skupina djeluje od 1998. Redovito nastupa na festivalu „Ked sa ruža rozvijala“  u organizaciji Saveza Slovaka  te na drugim manifestacijama lokalnog karaktera: „Slovaci do Drlaku“  u Josipovcu, „Dođi milo, dođi drago“  u Punitovcima „Božićnom koncertu“ u Osijeku, Markovcu, Našicama. Posljednjih nekoliko godina nastupa uz tamburašku pratnju.