Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

POSJET UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE KRALJA TOMISLAVA SAVEZU SLOVAKA

Návšteva žiakov základnej školy kráľa Tomislava Zväzu Slovákov

Zväz Slovákov navštívili žiaci šiesteho a osmeho ročníka Základnej školy Kralja Tomislava v sprievode učiteľky slovenského jazyka Any Marošević. Tajomníčka Branka Baksa a zamestnankyne Helena a Antonela oboznámili študentov s prácou Zväzu Slovákov.

Savez Slovaka posjetili su učenici OŠ Kralja Tomislava šestih i osmih razreda u pratnji učiteljice slovačkog jezika Ane Marošević. Tajnica Branka Baksa i zaposlenice Helena i Antonela upoznale su učenike s radom Saveza Slovaka.

Posjet učenika Osnovne škole Kralja Tomislava Savezu Slovaka

Návšteva žiakov základnej školy kráľa Tomislava Zväzu Slovákov

Minulý týždeň navštívili Zväz Slovákov žiaci piateho a siedmeho ročníka Základnej školy Kralja Tomislava v sprievode učiteľky slovenského jazyka Any Marošević. Tajomníčka Branka Baksa a zamestnankyne Helena a Antonela oboznámili študentov s prácou Zväzu Slovákov.

 

Prošloga tjedna Savez Slovaka posjetili su učenici OŠ Kralja Tomislava petih i sedmih razreda u pratnji učiteljice slovačkog jezika Ane Marošević. Tajnica Branka Baksa i zaposlenice Helena i Antonela upoznale su učenike s radom Saveza Slovaka.

Savez Slovaka Hrvatske

Braće Radića 68, Našice, Republika Hrvatska.