Savez Slovaka

Braće Radića 68, Našice.
Djelatno vrijeme: Ponedjeljak-petak
07:30 - 15:30 sati.

Novosti

O SavezuO nama u kratkim crtama

Godine 1992. u Našicama je osnovana "Matica Slovačka", a 1998. godine "Savez Slovaka Hrvatske", kojemu je osnovni cilj i zadaća okupljati slovačke udruge u cijeloj zemlji, skrbiti za cjelokupan proces očuvanja, njegovanja i prezentiranja slovačke kulture, jezika, duhovnog i narodnog stvaralaštva, običaja i etničkog identiteta uopće.

- nastavite čitati -

Matice Naše matice

  • Zagreb

  • Rijeka

  • Osijek

  • Ilok

  • Rados

  • Jaksic

  • Soljani

  • Miljevci

Naše ostale matice

PrameňKulturno-društveni časopis Slovaka u Hrvatskoj

Redakcija: Mirko Vavra dipl. ing, dr. sc. Sandra Kralj Vukšić, Branka Baksa, Miroslava Gržinić, Josip Krajči dipl. oec, Pavel Treger prof.

Lektori: Martin Mach mag. prevođenja, mons. Peter F. 'Rius Jílek, mag. Tatjana Buha.

Grafička prilagodba: TISAK d.o.o. Našice.

Nakladnik: Savez Europa - Udruženje Slovaka, Braće Radića 68 (PP 39), 31500 Našice.

Telefon / fax: +385 (0) 31613433

E-mail: pramenredakcija@yahoo.com

Prameň se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Prameň se izdaje od strane Saveza Slovaka Hrvatske u suradnji s Slovačkim kulturnim centrom Našice.

Neki članci izražavaju osobna mišljenja i stajališta autora i nužno ne podudaraju s pogledima i stavovima uredništva i izdavača. Uredništvo zadržava pravo izmjene teksta ili dijelova teksta.

Izdavaštvo

Matica Slovačka / Savez Slovaka 1992 -2012. Autor: Andrija Kuric, prof. Godina izdanja knjige 2012 godina.

Matica Slovačka / Savez Slovaka 1992 -2012

Slovaci u Radošu i slovenska škola u Radošu Autori: A. Kuric, prof. J. Mudroch. Godina izdanja 2011 godina.

Slovaci u Radošu i slovenska škola u Radošu

Slovaci u Miljevcima 1835 - 2010 Autori: Emil Dorčak, ing. Andrija Kuric, prof. Godina izdanja 2010.

Slovaci u Miljevcima 1835 - 2010

Više

NovostiPratite najnovije događaje vezane sa Savez

Svjetski dan kreativnosti i inovacije - Svetový deň kreativity a inovácie
Veselú Veľkú noc

Veselú Veľkú noc


Krásne Vianoce a šťastný Novy rok
Posjet učenika Osnovne škole Kralja Tomislava Savezu Slovaka

Posjet učenika Osnovne škole Kralja Tomi…


Návšteva žiakov základnej školy kráľa To…

Više novosti

Savez Slovaka Hrvatske

Braće Radića 68, Našice, Republika Hrvatska.