Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

Slovenčina moja 2018

Literárno-recitačno-dramatická prehliadka „Slovenčina moja“ tohto roku zaznamenala jubilejný 25. ročník. Hostiteľom tohto celoštátneho podujatia, v rámci ktorého sa každoročne prezentuje žiacka činnosť v slovenskom jazyku, bola Základná škola kráľa Tomislava v Našiciach, kým na organizácii sa okrem Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podieľala aj Matica slovenská v Markovci.

Podujatie sa uskutočnilo 10. novembra v Drevenici, kultúrnom dome v Markovci Našickom, so začiatkom o 11. hodine. Pred umelecko-recitačným prejavom žiakov a po chorvátskej a slovenskej hymne v prednese žiackeho speváckeho zboru Markys z Markovca, privítala všetkých hostí, účinkujúcich, žiakov a učiteľov, ako aj všetkých prítomných riaditeľka Základnej školy kráľa Tomislava Vlatka Zahirovićová, ktorá zvlášť pozdravila vzácnych hostí: konzulku veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku Lindu Karašovú, radcu veľvyslanectva Jána Holiča, poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka, poradcu pre slovenský jazyk pri Ministerstve školstva a vedy Chorvátskej republiky Andriju Kurica, predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, tajomníčku Zväzu a predsedníčku markovskej matice Branku Baksovú, predsedu Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača Ivana Hanižjara, predsedníčku Miestneho výboru Markovca Tamaru Strapačovú, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandru Kraljovú Vukšićovú a kustódku Tatjanu Seničaninovú, riaditeľku Chorvátskej národnej knižnice a čitárne v Našiciach Silviju Šokićovú, predstaviteľa Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Josipa Ivaneka, riaditeľku jelisavskej školy Ljerku Ćorkovićovú, riaditeľu školy v Novej Bukovici Laretu Žubrinićovu, hostí zo Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca a hostky z Ústavu jazykovej a odbornej prípravy z Bratislavy Danu Krajčiovú a Katarínu Nevrlovú, ako aj všetkých prítomných predstaviteľov médií a spolkov v Markovci. K prítomným sa príležitostnými slovami prihovorili Branka Baksová, Linda Karašová, Vladimir Bilek, Sandra Kraljová Vukšićová a Mirko Vavra, ktorý prehliadku otvoril. Pri príležitosti 25. výročia boli učiteľom slovenského jazyka Branke Kandžerovej, Ane Maroševićovej, Jelene Dejanovićovej, Boženke Dasovićovej, Mariji Pejakovej, Josipovi Kvaskovskemu, Vlatkovi Miksadovi, ako aj Margite Žagarovej a Andrijovi Kuricovi udelené uznania za dlhoročnú obetavú výchovno-vzdelávaciu prácu na vyučovaní slovenského jazyka v Chorvátskej republike.

Kultúrno-umeleckú časť 25. v poradí Slovenčiny mojej otvorili markovskí tanečníci detskej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača tancom Na starú Babu. Po nich sa početnému obecenstvu predstavilo takmer 130 účinkujúcich detí z dvanástich základných škôl, ako aj dve žiačky zo Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca zo susednej Vojvodiny, ktoré svojim prednesom pozdvihli tohtoročnú Slovenčinu moju na medzinárodnú úroveň.

V rámci programu bola predstavená aj nová zbierka žiackych prác Kvapky XIV, ktorú redigoval učiteľ slovenčiny Josip Kvasnovski, a keďže tohtoročná Slovenčina moja zaznamenala 25. výročie, pri tejto príležitosti bola vydaná aj publikácia, ktorú prezentoval poradca pre slovenský jazyk pri Ministerstve školstva Chorvátskej republiky Andrija Kuric. Pán Kuric pri tejto príležitosti zdôraznil, že sa práve prvá Slovenčina moja uskutočnila v roku 1993 v Markovci, v hasičskom dome, na iniciatívu vtedajšej učiteľky slovenčiny Margity Žagarovej. Prehliadka bola vhodnou príležitosťou na to, aby si zaspomínali na všetkých ocenených žiakov a pedagógov v minulom školskom roku 2017/2018. Úspechy v literárnych či umeleckých súťažiach získali žiaci Indira Kubaša, Lucija Komjetan, Adam Zebić, Karlo Grubač a Martin Kuric zo ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, Marija Žagar zo ZŠ vo Višnjevci, Timotej Mendjan zo Strednej školy v Iloku a Avanti Konjuh zo ZŠ Josipa Kozarca z Josipovca. V tomto roku v Bačkom Petrovci dostala prestížne medzinárodné učiteľské ocenenie Samuela Tešedíka bývalá učiteľka a zakladateľka tejto prehliadky pani profesorka Margita Žagarová. Program prehliadky moderovali žiačky ZŠ kráľa Tomislava: Gracija Hlobiková, Marija Djedovićová, Korina Budošová a Indira Kubašová.

Prehliadka Slovenčina moja sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s podporou honorárneho konzula Slovenskej republiky v Osijeku Ivana Komaka, a mediálne ho podporili Rádio Našice a denník Glas Slavonije.

20. Keď sa ruža rozvíjala

V Kultúrnom dome v Josipovci Punitovskom prebehol 3. novembra úspešne v poradí už 20. festival slovenskej hudby a piesní pod názvom Keď sa ruža rozvíjala v organizácii Matice slovenskej v Josipovci a Zväzu Slovákov. Matičiari z Josipovca mali po tretíkrát česť stať sa organizátormi tohto dôležitého zväzového festivalu, ktorý bol odštartovaný práve v Josipovci.

Festivalu sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov a početní vzácni hostia: veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe J. E. Peter Susko, poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, členka Rady pre národnostné menšiny v Chorvátskej republike a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová, primátor mesta Đakovo Marin Mandarić, viceprimátor Robert Francem, zástupca starostky obce Punitovce pre slovenskú národnostnú menšinu Marijan Batorek, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, podpredseda Zväzu Slovákov Zlatko Pucovski, tajomníčka Rady slovenskej národnostnej menšiny (RSNM) Osijecko-baranjskej župy Snježana Štefanecová, predseda RSNM obce Punitovce Zdenko Komar, predseda RSNM Vukovarsko-sriemskej župy Milan Pucovsky, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, kustódka SKC v Našiciach a šéfredaktorka časopisu Prameň Tatjana Seničaninová, vedúca Misijného centra bl. Zdenky Schelingovej Renata Buňová, riaditeľ Základnej školy Josipa Kozaraca v Josipovci Punitovskom Darko Ocvirk, pedagogička v ZŠ Diana Matusina, ako aj predsedovia účinkujúcich matíc slovenských a predstavitelia spolkov patriacich do obce Punitovce.

Hostí, účastníkov a divákov po chorvátskej a slovenskej hymne privítala predsedníčka MS v Josipovci Rozalija Kukučková. Príležitostné prejavy publiku predniesli zástupca starostky pre slovenskú národnostnú menšinu Marijan Batorek, ktorý organizátorom a účastníkom odovzdal pozdravy starostky Jasny Matkovićovej, potom členka Rady pre národnostné menšiny v Chorvátskej republike Branka Baksová, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe J. E. Peter Susko, ktorý slávnostne otvoril jubilejný 20. festival.

V dvaapolhodinovom programe sa slovenskými piesňami a hudbou predstavilo 14 matíc slovenských, ako aj hosťujúca spevácka skupina klapa Žrnovnica zo Žrnovnice pri Splite, ktorá sa predstavila tradičnými dalmatínskymi piesňami. Piesňou Keď sa ruža rozvíjala festival otvorili členky ženskej speváckej skupiny MS v Josipovci Suzana Batoreková a Zrinka Pajesková. MS v Josipovci zastúpila aj ženská spevácka skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku bratov Banasovcov, ktorá sa predstavila starou josipovskou piesňou Na kraj Jozipovca a Krčmárik maličký v sprievode Matei Ozanjakovej na heligónke. Program pokračoval s vystúpením nasledujúcich interpretov: ženská spevácka skupina MS v Jurjevci, MS v Markovci a SKUS Fraňa Strapača, MS z Rijeky a spevácka skupina Slovenka, MS v Lipovľanoch a zmiešaná spevácka skupina Lira, MS v Soľanoch a KUS Ondreja Pekara, spevácka skupina MS v Radoši a SKOS Hviezdoslav, mužská spevácka skupina Orava MS v Međurići, ženská spevácka a hudobná skupina MS v Jelisavci a SKUS Ivana Brníka Slováka, ženská spevácka skupina MS v Osijeku a sólový spevák Robert Zgrablić, zmiešaná spevácka skupina MS v Míľovciach, ženská a mužská spevácka skupina MS v Iloku a SKOS Ľudovíta Štúra, spevácka skupina MS v Zokovom Gaji a zmiešaná spevácka skupina MS Kukučín-Kuntarić z Jakšića. Hostia a účastníci sa mohli kochať aj vo výstave obrazov, ktorú pripravili členovia výtvarnej skupiny Kontrast v novom výstavnom priestore Domu kultúry.

Festival sa uskutočnil s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a obce Punitovce. Podujatie mediálne podporili Šokačský portál, Rádio Đakovo, Nové rádio Đakovo, Osijecká televízia a časopis Đeram. Veľké úsilie organizátorov bola zreteľná v každej časti, od ozdobenia javiska, o ktoré sa postarali členovia výtvarnej skupiny Kontrast, príležitostných darčekov - sviečky v tvare ruže, ktoré vypracovali členky MS v Josipovci, až po privítanie účastníkov a hostí, pre ktorých bolo po programe pripravené občerstvenie v športovej hale Základnej školy Josipa Kozaraca. 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č. 2/2017 vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2019

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

a) vzdelávanie, veda a výskum,
b) kultúra,
c) informácie,
d) médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2019 podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva i naďalej najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

***

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

a) súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 a s prioritami úradu,

b) kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,

c) prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,

d) predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,

e) vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a

vnútorných predpisoch úradu a poskytovať úradu súčinnosť pri vyúčtovaniach.

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky – prostredníctvom elektronického online systému TU. Žiadosť o poskytnutie dotácie a Zmluva o poskytnutí dotácie musia byť v súlade s ustanoveniami nových smerníc č. 2 a č. 3/2017 z 2. augusta 2017, zverejnenými na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách nebudú akceptované.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialitu zodpovedného za Vašu krajinu.

***

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2018, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systéme a dátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom teritoriálnym a ekonomicko-dotačným a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2019. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom dotačného systému vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Komunikácia ohľadom odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne prostredníctvom elektronického systému. Žiadateľovi príde na e-mail, ktorý uviedol, informácia o tom, že v systéme má správu týkajúcu sa jeho žiadosti o dotáciu.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ) a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

***

Časový harmonogram dotácií 2019:

do 30. 11. 2018 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2018,

do 31. 12. 2018 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva), do 31. 01. 2019 – spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01. 03. 2019 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 15. 03. 2019 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2019:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu

Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Príloha č. 3: Špecifikácia projektu zameraného na vydávanie kníh, časopisov a audiovizuálnej tvorby
Príloha č. 4: Špecifikácia projektu pre školy, vzdelávacie a kultúrne centrá
Príloha č. 5: Špecifikácia projektu pre rekonštrukcie a zmeny stavieb

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2019:

Úrad bude aj v roku 2019 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné) a to v rámci dotačnej oblasti Kultúra.

Zoznam podujatí:

Palárikova Raková (52. ročník), termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko (27. ročník), termín: jún, Nové Zámky, organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, ZŠ na Nábrežnej. ul. v Nových Zámkoch a ÚSŽZ,Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,Krajanská nedeľa a Dolnozemský dvor v rámci 54. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (46. ročník Krajanskej nedele, 6. ročník Dolnozemského jarmoku), termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (23. ročník), termín: júl, Dulovce, hlavní organizátori: Obec Dulovce a Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach,

Bratislava 1. októbra 2018

JUDr. Ján Varšo, CSc., v. r.
predseda