Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

53. folklórne slávnosti pod Poľanou – 5. Krajanský dvor a 45. Krajanská nedeľa 6. - 8. júla 2018

Od 6. do 8. júla v rámci 53. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve Slováci z Chorvátska mali možnosť zúčastniť sa na niekoľkých programoch.

Na 5. v poradí Krajanskom dvore návštevníci mali príležitosť ochutnať špeciality zo Srbska, Maďarska, Francúzska, Ukrajine a Chorvátska. Zväz Slovákov, najmä jeho Matice slovenské z Josipovca a Jurjevca tradičné opekali prasiatka, ponúkali langoše, zemiakové placky a kvalitnú domácu pálenku slivovicu. O Zväzových aktivitách publikum zoznámil predseda Zväzu Mirko Vavra. Na javisku Krajanského dvora hudobnými výstupmi prispeli speváčky z MS v Jurjevci Anđela Majdišová a Vera Drgová, a speváckym prednesom prekvapil aj podpredseda Zväzu Slovákov, Zlatko Pucovski.

Zvláštnosťou 53. slávností pod Poľanou boli 2 výstavy Slovákov v Chorvátsku. V areáli Krajanského dvora v priestore humna Slovenské kultúrne centrum z Našíc od 5. do 8. júla prezentovalo výstavu pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Výstava je výsledkom jednoročného etnografického terénneho výskumu v 16. lokalitách, a ktorá poukazuje na zvláštnosti umeleckého a jazykového prejavu v rodinách so slovenským pôvodom. Návštevníkov s obsahom výstavy zoznámili autorky, zamestnankyne SKC v Našiciach – riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová.

V Obradnej sieni mesta Detva sa 7. júla konala aj vernisáž obrazov – olejomalieb výtvarnej skupiny Kontrast pri Matici slovenskej v Josipovci. Skupinu predstavila Anica Popovićová, ktorá v roku 1993 založila skupinu s cieľom podporovať rozvoj talentovaných detí a vytvárať podmienky na ich umelecký rozvoj. Výstava je malou ukážkou bohatého opusu tvorby členov skupiny: Adama Konjušaka, Dražena Budimira, Josipa Brandisa, Kataríny Kuricovej, Matiju Labaka, Mihaely Brkićovej a Anice Popovićovej.

V rámci Folklórnych slávností pod Poľanou sa uskutočnila aj 45. v poradí Krajanská nedeľa – sviatok stretnutia Slovákov zo sveta. Krajanská nedeľa sa tohto roku konala pod heslom „Čas plných komôr“. V hodinovom programe, ktorý priblížil zvyky, obyčaje a ročné obdobie, kedy sa naplňujú komory pred zimou, účinkovali spolky v Rumunska, Česka, Poľska, Srbska, Francúzska, Maďarska a Chorvátska. Chorvátsko tohto roku predstavovali členovia seniorskej tanečnej skupiny a členky speváckej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača z Markovca Našického pod vedením Ivana Hanižjara a Branky Baksovej.

36. prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku

V rámci Dní slovenskej kultúry sa dňa 2. júna v Osijeku v uskutočnila 36. prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku. Prijatie účastníkov sa uskutočnilo v Elektrotechnickej škole, odkiaľ vyšiel krojovaný sprievod do Domu chorvátskeho vojska, kde sa konal program.

Po chorvátskej a slovenskej hymne prítomných pozdravili moderátorky programu Maja Kotrisová v chorvátskom a Blaženka Kotrbová v slovenskom jazyku. Prihovoril sa aj predseda Matice slovenskej v Osijeku Andrija Kuric, ktorý pozdravil vzácnych hostí: predsedu Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Franja Kanđeru, zástupkyňu primátora mesta Osijek Vlatku Kalafatićovú, predsedníčku Folklórneho spolku Tradícia z Dražoviec Miroslavu Zaujcovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Nitre Veroniku Bilicovú, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra z Našíc Sandru Kraljovú Vukšićovú, predsedu Matice slovenskej v Srbsku Vladimíra Feketeho, poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimira Bileka, predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirka Vavru, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Petera Prochácku, veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe J. E. Juraja Priputena a ostatných účastníkov podujatia.

Po privítacích slovách predsedu Kurica sa k slovu prihlásil poslanec Vladimir Bilek, ktorý pochválil činnosť Zväzu Slovákov a jeho vedenie na čele so starým-novým predsedom Mirkom Vavrom. Pozitívne zhodnotil prácu MS v Osijeku a zdôraznil ešte stále nevyriešenú otázku priestorov pre Maticu. Pozdravy vyslovil aj predseda MS v Srbsku, ktorý ukázal na dobrú spoluprácu s maticami v Iloku a Radoši, a pozval aj ostatné matice, aby sa pridali k spolupráci. Vo svojom príhovore podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka pochválil činnosť slovenských spolkov i združení v Chorvátsku a sľúbil podporu aj do budúcna. Predseda Mirko Vavra vo svojom príhovore pochválil činnosť všetkých matíc a zdôraznil, že je táto v poradí 36. prehliadka dôkazom starostlivosti o kultúru a tradíciu Slovákov v Chorvátsku. Ako posledný sa slova ujal veľvyslanec SR v Chorvátsku Juraj Priputen, ktorý po svojom príhovore matičiarom otvoril prehliadku.

Na začiatku kultúrno-umeleckého programu moderátorky ako prvých na javisko pozvali hostiteľov, členov MS v Osijeku, ktorí predviedli tance Karička a Verbunk, choreografky Darinky Silađiovej. Vedúcou skupiny je Blaženka Kotrbová. Slovenský kultúrno-umelecký spolok (ďalej SKUS) bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského sa predstavil tancom Horehronský dupák choreografa Pavla Cienika. Vedúcim skupiny je Marijan Batorek. Tretí v poradí sa predstavili členovia MS Kukučín-Kuntarić z Jakšića slovenskými tancami a piesňami pod vedením Silvije Kovačićovej a vedúcich hudby Marijana Grubešića a Antuna Kovačića. Hosťami prehliadky boli členovia KUS Željezničar z Osijeku, ktorí pod vedením predsedu spolku Marka Brekala predviedli pásmo slavónskych tancov Nisam dugo pivala kroz selo v choreografii Nenada Sudara a vedúceho hudby Franja Batoreka. Myjavským tancom choreografky Branky Baksovej sa predstavili matičiari z Míľoviec pod vedením vedúcej skupiny Željky Kraljikovej. Folklórny spolok Ondreja Pekara zo Solian sa predstavil choreografiou Any Šandorovej Miksadovej pod názvom Priadky. Vedúcou skupiny je Ana Beseková a hudby Darko Matuš a Ivan Šandor. Rijeckí matičiari zatancovali Podpolianske tance choreografa Juraja Kulicha. S tancom Kosí Ján v choreografii Vesny Kunštekovej sa vystúpili matičiari zo Zokovho Gaja. Matica slovenská z Lipovlian pod vedením choreografa a vedúceho Tihomira Krmeka predviedla tanec Žala ja travičku, stratila ja bandzor. SKOS Ľudovíta Štúra z Iloku predviedol Horehronský dupák v choreografii Jarmilky Mudrochovej. Vedúci hudby bol Andrej Činčurák. SKUS Fraňa Strapača z Našického Markovca taktiež zatancoval Horehronský dupák choreografky Branky Baksovej, ktorý s nimi nacvičil vedúci Ivan Hanižjar. Matica slovenská v Radoši zatancovala Radošské tance choreografa Zlatka Pucovského. Tanečníkov pripravil Miroslav Vranković a vedúcim hudby bol Siniša Požar. Z Jelisavca sa predstavili členovia SKUS Ivana Brníka Slováka tancom Vyhorela lipka v choreografii Darinky Labudíkovej a Matea Plešu. Vedúcou tanečnej skupiny je Antonela Topolovecová a hudby Danijel Kubala. Na konci prehliadky program svojim prednesom spestrili hostia zo Slovenska, členovia FS Tradícia z Dražoviec. Zatancovali Čardáše z Dražoviec choreografa Petera Kollárika, pod vedením predsedníčky spolku Miroslavy Zaujcovej a vedúcej hudby Svetlany Kollárikovej Zaujcovej. Všetkých účinkujúcich publikum za ich námahu a úsilie odmenilo búrlivým potleskom. Po programe sa uskutočnil spoločný večierok pre všetkých prítomných.

Slováci Zadaru

V rámci programu pod názvom Slováci Zadaru Slováci žijúci v Chorvátsku ukázali domácim a turistom slovenské tradície.

zajednicka

Dňa 19. mája sa v Zadare uskutočnil kultúrny program, v rámci ktorého svoju činnosť, tance, piesne a slovenskú gastronómiu turistom a domácim predstavilo 15 matíc slovenských z Chorvátska.

Akciu zorganizovalo občianske združenie "Oko Jadrana“ v spolupráci so Zväzom Slovákov a poslancom pre slovenskú a českú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimirom Bilekom.

Cieľom akcie bolo ukázať, rozvíjať a zachovať slovenskú kultúru nielen v oblasti Dalmácie, ale aj v rámci celého Chorvátska.

(Viac v časopise Prameň č. 6/2018, a na: https://www.noviny.sk/slovensko/336471-v-zadare-ponukali-bryndzove-halusky-a-pustali-slovenske-ludovky)

povorka povorka1

 

24. detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku

V sobotu 5. mája 2018 sa uskutočnila 24. detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku. Česť organizovať toto dôležite zväzové podujatie už štvrtýkrát dostala Matica slovenská v Markovci. Podujatie začalo otvorením výstavy v organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek, postavenej v zimných priestoroch matice. Na úvode prítomných pozdravila a so vznikom a obsahom výstavy zoznámila kustódka Centra Tatjana Seničaninová. Výstava bola prvýkrát otvorená pri príležitosti 25. výročia Zväzu Slovákov, a teraz bola znovu postavená ako narodeninový darček Markovčanom, ktorí tohto víkendu oslavovali 25. výročie Matice a 45. výročie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača. Výstavu príležitostnými slovami otvoril poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek.

Pred začiatkom tanečnej časti programu všetkých účastníkov a hostí v mene Matice slovenskej pozdravila predsedníčka Branka Baksová a v mene Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača predseda Ivan Hanižjar. Podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia: poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, zástupca primátora mesta Našice Hrvoje Šimić, zástupkyňa veľvyslanca Juraja Priputena Zuzana Chudá, konzulka SR v ChR Linda Karašová, zástupkyňa predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milina Sklabinská, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, podpredseda Zväzu Zlatko Pucovski, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župe Franjo Kanđera a podpredseda Zlatko Dudjak, predsedníčka Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Ana Kanđerová, vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku pri Chorvátskej knižnici a čitárni Našice Ružica Vinčaková, ako aj predsedovia matíc slovenských a iných združení z Markovca a Našíc. Prítomným sa príležitostnými slovami prihovorili pani Zuzana Chudá, pán Hrvoje Šimić, pani Milina Sklabinská, pán Vladimir Bilek a pán Mirko Vavra, ktorý otvoril prehliadku.

Po príhovoroch vzácnych hostí sa matice slovenské predstavili tým najkrajším, čo majú - a to sú deti. Predstavilo sa až 450 tanečníkov a to z Matíc slovenských v: Markovci, Jurjevci, Josipovci, Radoši, Lipovľanoch, Međurići, Osijeku, Jelisavci, Míľovciach, Iloku, Jakšići a Soľanoch. V programu, ktorý trval až dve aj pol hodiny sa okrem malých matičiarov publiku predstavili aj hosťujúce spolky, Chorvátsky kultúrno-umelecký spolok „Lisinski“ z Našíc a Detský folklórny súbor Cerovina z Rumunska z miesta Čerpotok.

Celé podujatie, ktoré finančne podporila Rada pre národnostné menšiny v Chorvátsku, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Osijecko-baranjská župa a mesto Našice, zaznamenal tím Rádia Našice a redakcia kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň.

 foto: D. Siljanoski

Savez Slovaka Hrvatske

Braće Radića 68, Našice, Republika Hrvatska.